หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587837 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน