หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563
 
แบบบัญชีสรุปโครงการ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560793 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน