หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3549054 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน