หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 



แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค65)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3560805 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน