หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ไตรมาส 1
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ไตรมาส 1
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (สป)
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3587830 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน