หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 กองช่าง
 
 

 


   
 
นางสาวกัญญารัตน์  หมู่สะแก
 
 

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

 

 
  นางสาวกัญญารัตน์  หมู่สะแก  
 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
   
  นางสาวเกศิณี  ดึนกระโทก  
 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   
  นายสุธี  เบขุนทด  
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  

 

   
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584134 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน