หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 กองการศึกษา
 
 

 


   
  นางสาวบูชิตา  เนียมเกิด  
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริการงานการศึกษา ระดับต้น)

 
   
  นางสาววาสนา  จอมศรี  
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 
   
  นางนิดา  ยวนกระโทก  
 

ครู  คศ 2

 

 
นางสาวสุกัญญา  ฮวบขุนทด   นางสาววรรณา เมาะจัตุรัส
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย   ผู้ดูแลเด็ก
     
     
     

 

 

 

 

   
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584137 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน