หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม
 
 

 


   
  นางอริญาพร  ขยัน  
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 
   
  นางสาวนุจรี  นุขุนทด  
 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
   
  นายสุทิน มีทรัพย์  
  คนงาน  

 

 

 

<

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584110 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน