หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.punchana.go.th
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 

 


   
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 


 

 
   
  นายกฤษณะ  จันทร  
 

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 
   
  นางสาววธิดา  ทรเสนา  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3584066 คน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน